אתה שובר את מכונת השמים קער רקעי מרום רשף כוכבים אחזו עיניה אהבה אהבה אהבה. ...

חדרים שהותרתי מאחור לפתע קראו אלי בשנתם סדרים של עזובה שלטת חלומות מנופצים בעיניי ילידים. ...

לאבא שלי יש סודות מכאן ועד לב השמים סודות אפלים, סודות בהירים סודות כמוסים בהחלט. ...

על נעלך המתות של הזמן ראיתי את השמש שוקעת דגלים אדומי חלום שדות חרושים של עמק. ...

האח החורג שלי מת בצבא לכאב לא קראתי בשם הרוח נשבה בצורה. ...

מתאם שפתינו הנושקות חסד או אמת מילים גזורות לחיים. ...

כתר זהב לראשי מסך השמש העולה הד המילים הנכונות לגעת. ...

אדם מוצא עצמו בשעת לילה חליפה שחורה לגופו משקפי שמש כהים מדבר בשפה זרה. ...

כל אידיאה היא שקר האמת היא מסך עשן הינה אנו פוסעים באתר. ...

מילים אצורות להבה דברנו אז אש חיה להט החרב המתהפכת. ...