היום קמתי משועשעת משהו מצחיק אותי. "בוא נסע לאיזשהו מקום" אמרתי לך, בוא נסע למקום שבו יודעים להניח את הסטייק ...

תנו לי הר קטן אחד על פסגת הפרינאים ואבנה לי בית עץ ואשקיף אחר הנשרים. תנו לי גשר אחד ואחצה ...

אני כותבת לכם ממקום שאין לי שם גדרות ולא מעקות ממקום שאפילו הדבורים עושים בחפצי כבשלהם. הציפור השחורה בנתה אצלי ...