שירה בנקי ז"ל נרצחה בפשע שנאה נתעב בסמוך לתשעה באב, יום האבל על חורבן בית המקדש בגלל שנאת חינם. לזכר ...

איך אפשר לחיות במרחב הציבורי, האם בשם השקט והקבלה עלינו לוותר על מי שאנחנו? מתי לוותר מתי להלחם? את השאלות ...