אירוע מוחי עלול לקרות באופן פתאומי, בלי אזהרה מקדימה ובכל שעה וכתוצאה ממנו, עלול להיגרם שיתוק לחצי גוף, כמו גם ...