רוצים ליהנות מבית שחי חלק משערות? בית שחי שעיר כלל אינו בא בחשבון אצל נשים. אם נמאס לכן להשתעבד לגילוח ...