לא, לא מדובר בזכאות בבתי המשפט של האדם אלא בבית המשפט של בורא עולם אשר רושם כל דבר שאנו עושים ...