ביום פתיחתה של שנת לימודים חדשה, מאות אלפי פעוטות בישראל עדיין נמצאים במסגרות לא מפוקחות, שזוכות לכותרות רק כשקורה אסון. ...