כיצד תפיסה שכלית חדשה של מצב מאפשרת שינוי רגשי למצבים ותגובות קבועות שלנו – דפנה שם טוב יש לנו מצבים ...

אילו ניתנה לכם הזדמנות לחזור אחורה בזמן ולתקן מעשים, להמיר התנהגויות ולהגיד את הדברים אחרת, הייתם עושים זאת? ...