פרשת כי תשא רעיון אימוני מפרשת השבוע..... הקשר בין הרגלים יצרים ודפוסי התנהגות ...