כמה שינאה יש ולא אהבה כמה יש מילים חסרות תוכן נוראיות חזקות כמו סכין נוראה ואין איש מנסה לשנות ואין ...

שינאה זה דבר נורא. שינאה לא יכולה להוביל אלא לשינאה. גם אם ישנן כל הסיבות וכל ההצדקות, גם אז השינאה ...