תיכף תציעי להשתמש גם ב"גזע" המרכזי של הכרוב והחסה?! ...