כורסי צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

מצפה נוקייב צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...