"אין אוויר כשיושבים ליד אדם מחובר לטובוס, שלא נושם בכוחות עצמו. בכל מצב אחר, המוות הוא אימה". רונה שפריר על ...