לא אקרא להן זקנות, הן הרי צעירות ממני בכמה וכמה וכמה שנים. בואו נאמר נשים לא צעירות, לא חטובות, לא יפיפיות, ...