חישבו על שלוש המילים האלה, עשור או שניים אחורה, ותבינו עד כמה ואיך העולם השתנה ...