בשבועות האחרונות אני מלווה שתי נשים ייזמיות שהקימו עסק מדים לספרי קריאה בעברית לנוער. מזובר במייזם מבטיח שעוד תשמעו עליו ...