מאמר עדיין התאים לתיאוריה שלי לגבי "אם העולם היה מנוהל על ידי נשים" כך שלקחתי את המאמר בשמחה והצגתי אותו ...