יום הילדה הבינלאומי נחגג היום. קשה להניח שקמתן/ם היום בהתרגשות לכבודו, שכן רק מעטות/ים יודעים על קיומו. ואי הידיעה הזו ...