כן, אולי פעם הייתי במקום אחר, שהכול בו שונה. אולי כולנו היינו במקום אחר, אבל אנחנו לא זוכרים אותו... ...

כן, לא השתגעתי, זה שם הספר. גם אל תתנו לכריכה להטעות גם אתכם ולחשוב שזה ספר ילדים, הוא מיועד לנו ...