\\ במעבר התת-קרקעי שמחבר את שינקין לנחלת בנימין אי אפשר להתחמק מנוכחותו של אלנבי. עוברי האורח עוקפים את הרחוב של ...