"מחתרת המסילה" הוא לא עוד ספר על תקופת העבדות האפלה בארצות הברית , זהו סיפורם של" עבדים שהאמינו, ולחמו , ...