אוטוטו היורה בדרך ועץ השזיפים הירוקים בגינה כבר השיל את כל פירותיו. אחרי שאוכסנו במקרר תקופה ונאכלו בתאבון, נותרו אצלנו ...