מה משמעות תעודת המחצית של הילדים שלנו, האם יש מקום לציון מספרי או שעדיף משוב מסוג אחר, אולי גם על ...