שורד ולא ניצול. כך ראוי לקרוא לו. שנה ראשונה בלעדיו מצדיעה לזכרו. ...