הגשם הראשון ושוק נדל"ן מתעתע במיוחד הביאוני לשתף במחשבות. וכמאמר השיר של ג'וני נאש. I can see clearly now the ...