עוד לפני שהייתי פושטת מדים, הייתי פושטת על מגירת הממתקים שלי. זה תמיד התחיל ב"רק שורה אחת". משורה לשורה סיפור ...