כולנו מכירים את מצוקת החנייה המצויה בערים. כל מי שמגיע ראשון ומוצא מקום חנייה פנוי, תופס את מקום החנייה באופן ...