"השומן של השפלה זה שומרון" אמר דוד המדריך המזוקן בעודי עומד על קצה תהום בתצפית שנקראת "מרפסת המדינה" וסוקר את ...

החוויות שלי בסבסטיה, בירת ממלכת ישראל בימי אחאב ...