סרבני גט הנתונים במאסר מחזיקים בידם את המפתח לכלאם ויכולים להשתחרר אם יסכימו לשחרר את נשותיהם שאת חירותן הם רומסים. ...

את מפגש השולחנות העגולים התבקשנו לסכם במילה אחת. עשרות משתתפים, כל אחד עם מילה משלו, מילים טובות בעיקר, הרבה מילים ...