על מפיק אירוע בחוץ להזמין את הציוד הדרוש לו לאירוע ובכלל זה שולחנות וכיסאות. השכרת שולחנות וכיסאות בכמות ובסגנון הרצוי ...