מה יש בו בסוכר, שלמרות קלוריותיו והנזקים שהוא מייצר לנו ולילדינו, ממשיך להיות חביב הקהל? ...