שווי שימוש היא הדרך שבה בחרה המדינה לחייב את העובדים על קבלת כלי רכב ממקום העבודה. רשות המיסים לא מבדילה ...