לכל אדם יש זכות לזמן משפחתי, לאמהות וגם לאבות. המעסיקים חייבים לגלות גמישות ומשפטים כמו "תעבדי כמו הגברים ולא תאספי ...