האמת כבר נכנסתי מוקדם למיטה הערב, הייתי כל כך סחוטה רגשית מהיום הזה והתכוננתי לשנת היופי שלי, אבל הכתבה הזו ...