איך אפשר לסרב להצעה לבחור את בית הספר של ילדינו? איך אפשר להגיד לא לחינוך טוב יותר? אבל האם זה ...