הסיפור שלי לא מיוחד, הוא קורה הרבה, אבל לא מדברים על זה וחבל. הפלה היא לא באשמתנו. אבל כל עוד ...