סיפורו של אף האף, אותו ניתן לכנות גם חוטם הוא איבר מאוד חשוב בגוף. הוא אחד מחמשת החושים המקובלים לפי ...