האם אפשר לבצע רצח מושלם? טד סוורסון שוהה בטרקלין של שדה התעופה בלונדון עקב עיכוב הטיסה לבוסטון בשעה. בזמן העיכוב ...

היער השחור חלק אחרון: קניות, פארק העופות ופרידה ...