היה לי חבר, חבר עם לב ענק, נכון היה קצת משוגע, לבריאות ממש לא דאג, אבל תמיד כשהוא כעס, החיוך ...