בגיל 29 עברתי אירוע מוחי קשה ואיבדתי את ההכרה. אחרי 10 ימים התעוררתי, לא זוכרת מה שמי, לא מכירה אף ...

אירוע מוחי עלול לקרות באופן פתאומי, בלי אזהרה מקדימה ובכל שעה וכתוצאה ממנו, עלול להיגרם שיתוק לחצי גוף, כמו גם ...

בפעם הראשונה שאבי חטף שבץ מוחי, הוא יצא מזה על שתי הרגליים. בפעמים הבאות, כבר לא, אם רק היה מקבל ...

צער גידול הורים לא פשוט יותר מצער גידול הילדים. רמי ורד כתב קומדיה שחורה על נושא רציני. ההתמודדות וחוסר האונים ...