אני מעריכה את במאי הסרט שבי גביזון ולו רק בשל היכולת ליצור יצירה מלוכדת, בעלת מאפיינים ריאליסטים וסוראליסטים בו זמנית, ...