השנים חולפות ואנחנו מתבגרים וגם היכולות הפיזיות "קצת" מתקלקלות. לעומת זאת, יצר היציאה לטיולים וליקוט החוויות, מתגברים, כי אנחנו כבר ...