כדאי לראות : המיצב האינטראקטיבי "משחקי מנהלים" מציג סביבת עבודה שהופכת למגרש משחקים עבור הקהל הרחב ...