המבע האמנותי בסרט "אין בתולות בקריות", אינו מנוסח במשוואה סוריאליסטית כמתבקש מאגדה מופרכת על בת ים, אלא מניח לנו להתמודד ...