פרשת השבוע וישלח מתארת מאורעות רבים ומרתקים בחרתי עבורכם באחד.... מפגש האחים,יעקב ועשיו, אחרי ניתוק ארוך של איבה. מה בין ...

פרשת תולדות - אפליה, הונאה אומץ ואמונה ובעיקר מה שבינהם? ...