ורק עכשיו כמו בחלום, אתה חי מרגע לרגע ומבלי לחוש עובר עוד יום, שואל עצמך שאלות חשובות ותשובות שחשבת שרצית ...