עלילת הספר מתארת את שואת יהדות רומניה בתקופת מלחמת העולם השנייה. העלילה חושפת  את הקורא למה שהתרחש בשנות המלחמה ...