רשימו - רושם של הדבר שנותר בנו לאחר הסתלקותו. יצירה של ורטיגו. ...