ה'רשימה השחורה' היא הרבה יותר מסתם אזרחים, שהממשלה מרגישה צורך לעקוב אחריהם, לתחקר אותם או לעצור אותם. זאת רשימת חיסול, ...