רק בני שבעים,אבל החפרפת הזו של המחשבות בראש… לא עוצרת… כמו הזמן… ועוד מעט כבר גם נעבור המשוכה של גיל ...